Masz pytanie?

Regulamin

§1 Wstępne postanowienia

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem sklep.studiostrona.pl, w którym można zamówić Oprogramowanie (Quick.Cms.Ext i Quick.Cart.Ext), usługę wsparcia technicznego, opcję usunięcia linka i inne usługi.
 2. W regulaminie znajdziesz informacje na temat przebiegu zamówienia, licencji Oprogramowania, wymogów Oprogramowania i ograniczeń Oprogramowania.

§2 Definicje

 1. Sklep – oznacza prowadzony przez StudioStrona sklep internetowy w domenie sklep.studiostrona.pl , umożliwiający zakup od StudioStrona Treści Cyfrowych
 2. Sprzedawca - firma StudioStrona Zbigniew Sztandera, 35-328 Rzeszów, ul. Ossolińskich 21, NIP 813-013-37-78, e-mail: info@studiostrona.pl tel. 510 216 633    
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w StudioStrona po zaakceptowaniu regulaminu
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w StudioStrona w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Prowadzimy sprzedaż tylko dla Konsumentów z Polski lub z krajów spoza Unii Europejskiej (w UE tylko firmy)
 5. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (w tym Oprogramowanie) niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez StudioStrona za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, po dokonaniu płatności.
 6. Oprogramowanie to płatna edycja skryptu tj. Quick.Cms.Ext i Quick.Cart.Ext.
 7. Producentem oprogramowania Quick.Cms.Ext i Quick.Cart.Ext  jest firma OpenSolution
  Zdzisław Zawada, ul. Fabryczna 23/1, 43-440 Goleszów, NIP: 548-237-74-66

§3 Sposób złożenia zamówienia

 1. Składając zamówienie, Klient składa ofertę kupna, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej.
 2. Klient, po weryfikacji danych, otrzymuje na podany adres email informacje o płatności za złożone zamówienie.
  W przypadku niepewności co do zawartości zamówienia lub kwoty należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Jeśli Klient akceptuje warunki zamówienia, powinien wpłacić kwotę należności za jego realizację na podane konto bankowe.
 4. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko po wcześniejszym zalogowaniu. Jeśli Klient nie posiada swojego konta, na które może się zalogować, wymagana będzie jego rejestracja na stronie Sprzedawcy. Założenie konta potrzebne jest do: realizacji zamówienia, śledzenia jego statusu, a także przechowywania historii zamówień na potrzeby przydzielenia rabatu. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)

 §4 Realizacja zamówienia, czas realizacji

 1. W przypadku zamówienia aktualizacji licencji najpierw weryfikujemy dane u Producenta (jeden dzień roboczy). Po weryfikacji wysyłamy dane do płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 1-3 dni roboczych od wpływu należności. Po płatnosci zamówienie jest indywidualnie konfigurowane.
  Na podany przez Klienta adres e-mail wysłane będą:
 2. faktura VAT w wersji elektronicznej, oraz, jeśli jesli zostało zamówione, zakupione Oprogramowanie (np. link do pobrania)  z polskim tłumaczeniem (zmienne $lang),
 3. licencja, którą objęte jest Oprogramowanie.
 4. W przypasku zamowienia usług specjalnych np. "Migracja danych ze starej wersji" termin realizacji zamówienia jest uzgadniany e-mailem

 §5 Informacje związane z Oprogramowaniem i jego aktualizacją

 1. Oprogramowanie objęte jest licencją  Producenta » 
 2. Prawidłowe działanie Oprogramowania zależy od spełnienia jego wymagań dotyczących serwera, które są następujące:
  • PHP w wersji 5.6.x lub 7.0.x-7.4.x (min. 7.2.x dla Quick.Cms),
  • włączona funkcja mail() umożliwiająca wysyłanie emaili z różnych adresów i domen,
  • włączona opcja allow_url_fopen w PHP, która umożliwi działanie funkcji "Sprawdź poprawki" i "Dodatki".
  • dodatkowo dla Quick.Cms.Ext v6.x i dla Quick.Cms.Ext+ v6.x wymagane jest:
   • włączona biblioteka PDO do obsługi bazy danych SQLite
   • włączona obsługa mod_rewrite w Apache do obsługi przyjaznych linków
  Zapoznaj się ze szczegółami wymogów dla Quick.Cart.Ext v6.x lub dla Quick.Cms.Ext v6.x i dla Quick.Cms.Ext+ v6.x
 3. Przed kupnem, zapoznaj się z możliwościami i funkcjami Oprogramowania na wersji demonstracyjnej Quick.Cms.Ext v6.x, lub Quick.Cart.Ext v6.x
 4. Niektóre serwery posiadają specyficzne ustawienia, które uniemożliwiają poprawnie działanie Oprogramowania. Zapoznaj się z najczęstszymi problemami jakie występują w działaniu Oprogramowania, a także z listą polecanych przez nas serwerów.
 5. Oprogramowanie skonstruowane jest dla niedużych stron i sklepów internetowych. Jest znacznie wydajniejsze niż rozwiązania konkurencyjne, ale posiada swoje ograniczenia. Zapoznaj się z ograniczeniami Quick.Cart.Ext v6.xQuick.Cms.Ext v6.x
 6. Oprogramowanie posiada zainstalowane najpopularniejsze funkcje, które wraz z Oprogramowaniem objęte są gwarancją. Wersje demonstracyjne są bardziej rozbudowane, aby zapoznać Klienta z możliwościami niektórych popularnych darmowych dodatków. Lista zainstalowanych funkcji w Oprogramowaniu znajduje się na stronie porównanie Quick.Cms.Ext lub porównanie Quick.Cart.Ext
 7. Darmowe dodatki (pluginy), które wymagają dodatkowej instalacji na przesłanym przez Operatora Oprogramowaniu, nie są objęte gwarancją i Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania lub braku poprawnego działania tych dodatków.
 8. Dodatki objęte są osobną licencją, z którą należy się zapoznać przed instalacją lub korzystaniem z dodatków. Informacja o licencji dodatków znajduje się w archiwum ZIP pobranego Oprogramowania, skórek lub instrukcji instalacji dodatków
 9. Kupując Quick.Cms.Ext+ v6.x Klient otrzymuje Quick.Cms.Ext v6.x wraz z dostępem do wszystkich dodatków dedykowanych do tego Oprogramowania (łącznie z dodatkami oznaczonymi jako +). Aktualny wykaz przedstawiony jest na liście dodatków do Quick.Cms.Ext+ v6.x
 10. Dodatki do Quick.Cms.Ext v6.x i Quick.Cms.Ext+ v6.x będą dostępne do instalacji przez rok od zakupu oprogramowania.
 11. Skórki EXT, konwertery i zaawansowana dokumentacjia do systemów Quick.Cms.Ext v6.x, Quick.Cms.Ext+, Quick.Cart.Ext v6.x. domyslnie  są zarezerwowane dla partnerów OpenSolution.
 12. Na prośbę Klienta możliwe jest włączenie dostępu do zaawansowanej dokumentacji (konfiguracja dodatków). Przy niektórych opcjach dokumentacji dostęp może być ograniczony przez Producenta tylko dla partnerów. Możliwe jest również udostępnienie 1-2 wybranych skórek (wymagają jednak wiedzy php, html)

 §6 Dodatkowe informacje związane z aktualizacją Oprogramowania

 1. Przy zakupie aktualizacji Oprogramowania należy podać nazwę domeny przypisanej do licencji.
 2. Kontaktujemy sie z Producentem w celu weryfikacji danych i sprawdzenia czy Klient posiada legalną wersję skryptu dla tej domeny.
 3. Klient otrzymuje w pełni działające Oprogramowanie, które nie wymaga (jeśli Klient sobie tego nie życzy) dokonywania zmian na starszej wersji Oprogramowania.
 4. Klient może korzystać tylko z jednej wersji Oprogramowania. Dla kolejnych stron wymagany jest zakup nowych licencji
 5. Najnowsze Oprogramowanie znacznie różni się od pozostałych wersji. Prosimy zapoznać się ze zmianami w poszczególnych wersjach Oprogramowania Quick.Cms.Ext lub Quick.Cart.Ext
 6. Klient, który zamówił aktualizację Oprogramowania nie otrzymuje od Sprzedawcy bezpłatnej usługi transferu bazy danych.
 7. Sprzedawca oferuje płatną usługę transferu danych ze starej do nowej strony oraz opcjonalnie adaptację graficzno funkcjionalną lub nowy projekt strony.
 8. Licencja jest przypisana do jednej domeny.  Po zakupie można zmienić domenę na inną (tzw. cesja licencji) ale wymagane jest wcześniejsze zgloszenie. W ciągu 2 miesięcy od zakupu usługa jest bezpłatna. Póżniej  doliczanajest opłata 75,00 zł netto (92.25zł brutto)

 §7 Wsparcie techniczne

 1. Okres wsparcia
  Klient który kupi nową licencję Quick.Cms.Ext, Quick.Cms.Ext+ lub Quick.Cart.Ext, otrzymuje bezpłatnie maksymalnie 3 godz. na uzyskanie pomocy technicznej w okresie 6 miesięcy od zakupu. Czas konsultacji telefonicznych i e-mailowych wliczany jest do wsparcia. Jeśli czas ten wyczerpie się, można wykupić pakiet wsparcia technicznego.
  Dla licencji aktualizacyjnych Klient otrzymuje  bezpłatne wsparcie  maksymalnie 1 godz w okresie 1 miesiąca.
 2. Wsparcie techniczne realizowane jest przez Sprzedawcę.
 3. Kanał kontaktu
  Wsparcie techniczne realizowane jest przez e-mail info@studiostrona.pl 
 4. Czas odpowiedzi
  Odpowiedź na wysłane zapytanie zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 24 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 5. Zakres pomocy
  Wsparcie techniczne dotyczy pomocy w tematach obsługi oprogramowania, prostych modyfikacji, zasady działania wybranych funkcji i ogólnych porad podczas użytkowania. Są to z reguły wskazówki, a nie gotowe rozwiązania. Wprowadzenie modyfikacji wg wskazówek klient wykonuje we własnym zakresie, aby modyfikować oprogramowanie wymagana jest znajomość podstawowej obsługi: przeglądarek internetowych, edytorów tekstu, połączeń FTP z serwerem, języka HTML/CSS i czasem PHP.
  W zakres wsparcia technicznego nie wchodzą prace programisty, przygotowanie szczegółowych instrukcji modyfikacji oraz inne prace specjalistyczne (za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień).

 §8 Odstąpienie od umowy, zakupu

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z umowy, zakupu przed dokonaniem płatności za Treści Cyfrowe objęte zakupem.
 2. Sprzedajemy tylko Treści Cyfrowe niezapisane na materialnym nośniku, w związku z czym Konsument, w trakcie dokonywania zakupu, musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem 14 dniowego ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. Wyrażenie tej zgody wiąże się automatycznie z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy (rezygnacja z prawa do zwrotu konsumenckiego)

§9 Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Firmą zbierającą i zarządzającą Twoimi danymi pozostawionymi w serwisie studiostrona.pl jest
StudioStrona Zbigniew Sztandera, 35-328 Rzeszów, ul. Ossolińskich 21,
NIP 813-013-37-78, e-mail: info@studiostrona.pl, tel. 510 216 663

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp

DANE ZBIERANE PODCZAS ZAMAWIANIA I REJESTRACJI

Podczas rejestracji i składania zamówienia na nasze produkty prosimy o podanie danych: nazwa firmy, imię, nazwisko, numer NIP, adres wykonywania działalności, numer telefonu, adres email, adres strony internetowej,login (który będzie używany do logowania) oraz hasło. Dane te przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

DANE ZBIERANE PODCZAS INNYCH CZYNNOŚCI

W czasie gdy przesyłasz dane z formularza kontaktowego - przekazujesz nam swoje dane jak: imię, nazwisko, adres strony, Twój adres IP, adres e-mail.

DANE OSOBOWE (cel, terminy, prawa Klienta)

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody i nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
 • Twoje dane nie będą sprzedawane podmiotom trzecim i nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: firmy hostingowe, rejestratorzy domen oraz inne podmioty współpracujące jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy. Zawsze kiedy przekazujemy Twoje dane wskazanym podmiotom dzieję się to na podstawie umowy powierzenia danych lub zgodnie z przepisami RODO.
 • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.
 • Dane zbierane podczas składania zamówienia są wymagane i wykorzystywane w celu realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury VAT.
 • Dane zbierane automatycznie jak np. adres IP, rodzaj przeglądarki mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.
 • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 • W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Cookies, czyli „ciasteczka”, to niewielkie pliki tekstowe, które serwisy internetowe instalują na urządzeniach używanych do surfowania po internecie. Zapisane cookies po późniejszym odczytaniu z urządzenia klienta umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie stron www, personalizowanie wyświetlanych treści, logowanie, wybór języka itp.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne

Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia

b) Cookies trwałe

Są przechowywane na Twoim urzadzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urzadzenia.

Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

W naszym serwisie własne i zewnętrzne ciasteczka służą do:

 • przechowywania informacji o użytkowniku wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy, korzystania z serwisu jako osoba zalogowana, wyboru wersji językowej (własne cookies)
 • celów statystycznych - Google Analytics (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
 • prezentowania reklam dostosowanych do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy - Google AdSense (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych - plus.google.com (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
  oraz Facebook.com (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawienia swojej przeglądarki.

Informacje o sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Wyłączenie wykorzystywania plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać.

 

 §10 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje powinny być składane w terminie 7 dni od zaistnienia problemu w formie elektronicznej na e-mail lub listownie na adres Operatora.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
 3. Podane ceny usług są wyrażone w złotych polskich (PLN) jako cena netto  i brutto z doliczonym podatkiem VAT
 4. Wszelkie dodatkowe ustalenia i prośby wpisane w komentarzu zamówienia wymagają osobnego uzgodnienia drogą mailową ze Sprzedawcą
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/